Informatieavond over het Loket Veenweideboeren

Boeren in het veenweidegebied van Noord-Holland kunnen cofinanciering ontvangen voor het nemen van klimaatmaatregelen op agrarische grond. Hiervoor is het Loket Veenweideboeren Noord-Holland opgericht. Het loket adviseert boeren over het nemen van klimaatmaatregelen met advies, passend bij hun situatie. Het voorziet ook in subsidie en ondersteunt bij de uitvoering.

Informatiebijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de mogelijkheden vanuit het Loket Veenweideboeren Noord-Holland. Het Loket financiert het nemen van maatregelen die de uitstoot van broeikasgas uit het veenweidegebied verminderen. Zaken als waarom je dit soort maatregelen zou nemen, welke maatregelen je aan kunt denken en wat zoiets kost komen aan de orde. Daarnaast bespreken we de effecten van de verschillende maatregelen en zoomen we in op klei in veen.

Voor wie interessant?

Voor Noord-Hollandse boeren met veenweidebedrijven op agrarisch grond.

Komt u ook? Meld u dan aan

Meld u aan voor deze bijeenkomst via info@waterlandendijken.nl of 0299-437463

Datum

22 nov 2023

Tijd

20:00 - 22:00

Locatie

Locatie volgt later
Type activiteiten

Organisator

Water, Land & Dijken
Email
info@waterlandendijken.nl