GEANNULEERD – Informatieavond over het Loket Veenweideboeren

LET OP, DEZE AVOND IS GEANNULEERD WEGENS TE WEINIG AANMELDINGEN.  HEEFT U VRAGEN OVER HET LOKET, KIJK DAN OP Loket Veenweideboeren Noord-Holland OF NEEM CONTACT MET ONS.

Boeren in het veenweidegebied van Noord-Holland kunnen cofinanciering ontvangen voor het nemen van klimaatmaatregelen op agrarische grond. Hiervoor is het Loket Veenweideboeren Noord-Holland opgericht. Het loket adviseert boeren over het nemen van klimaatmaatregelen met advies, passend bij hun situatie. Het voorziet ook in subsidie en ondersteunt bij de uitvoering.

Mogelijkheden klimaatmaatregelen

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de mogelijkheden vanuit het Loket Veenweideboeren Noord-Holland. Het Loket financiert het nemen van maatregelen die de uitstoot van broeikasgas uit het veenweidegebied verminderen. Zaken als waarom je dit soort maatregelen zou nemen, welke maatregelen je aan kunt denken en wat zoiets kost, komen aan de orde.

Valuta voor Veen

Tijdens deze avond komt tevens Sijas Akkerman, directeur van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, vertellen over de kansen voor Valuta voor Veen. De afgelopen jaren is er ervaring opgedaan met het ontwikkelen van certificaten voor de vrijwillige koolstofmarkt. Deze certificaten kunnen o.a. worden uitgegeven aan grondeigenaren die door middel van peilverhoging de CO2 uitstoot in de veenweiden terugdringen. De grondeigenaar kan met de certificaten inkomsten genereren. Deze methode heet Valuta voor Veen.

Voor wie interessant?

Voor Noord-Hollandse boeren met veenweidebedrijven op agrarisch grond.

Programma:

19.30 uur inloop koffie/thee
20.00 uur uitleg over mogelijkheden vanuit het Loket Veenweideboeren door Martine Bijman, projectleider
20.45 uur uitleg over de kansen voor Valuta voor Veen door Sijas Akkerman, directeur van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland
21.30 einde

Komt u ook? Meld u dan aan

Meld u aan voor deze bijeenkomst via info@waterlandendijken.nl of 0299-437463, inloop vanaf 19.30 uur.

Datum

22 nov 2023
afgelopen

Tijd

20:00 - 22:00
Type activiteiten

Organisator

Water, Land & Dijken
Email
info@waterlandendijken.nl