Aanvullende maatregelen in het veld

 

Gisteren heeft het kabinet aanvullende maatregelen gepresenteerd inzake de aanpak van het coronavirus in ons land. De LandschappenNL en de provinciale coördinatoren boerenlandvogels hebben zich vandaag gebogen over de vraag of dat tot een aanvullend advies in de richting van weidevogelbeschermers in het veld moest leiden. Op basis daarvan willen wij u graag het volgende meegeven.

Alle bijeenkomsten in het kader van het vrijwilligerswerk zijn nu opgeschort tot en met 1 juni a.s.

Dat geldt niet voor de werkzaamheden van vrijwilligers die zich bezig houden met de inventarisatie en bescherming van soorten als boerenlandvogels, weidevogels, amfibieën en akkervogels, gerelateerd aan het broedseizoen. Maar houdt de richtlijnen van het RIVM scherp in de gaten, deze kunnen wijzigen!  Zie bijgaande link: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Op basis van de meest recente richtlijnen adviseren wij u het volgende:

–     Houdt de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM in de gaten en handel daarnaar.

–     Besluit u om veldwerk te gaan doen, ga dan bij voorkeur alleen op pad, zo nodig maximaal met twee personen, met de daarbij behorende 1,5 meter afstand.

–       Veldwerk is toegestaan. Besluit zelf of u wel of niet het veld in gaat. Neem geen onnodige gezondheidsrisico’s.

–       Beperk de werkzaamheden zoveel mogelijk tot bescherm- en inventarisatiewerkzaamheden waarbij legsels of kuikens gevaar lopen.

–       Stem vooraf telefonisch of digitaal de eventuele betreding van erf en boerenland en/of andere werkzaamheden af met de (agrarische) grondeigenaren.

–       Ga niet naar binnen bij (agrarische) grondeigenaren. Spreek zo nodig buiten af.

–       Onderzoek de mogelijkheid om met bijvoorbeeld 3 of 4 personen te videobellen met Whatsapp, mocht u behoefte hebben aan een groepsgesprek met relevante personen om het vrijwilligers-werk te bespreken/plannen.

–       Voer alle gegevens digitaal in via de Boerenlandvogelmonitor, direct in het veld, of later thuis op laptop, pc of tablet.

–       Stel, zoals gebruikelijk, na elk veldbezoek het boerenbedrijf c.q. de betrokken eigenaren en organisaties op de hoogte van uw resultaten en stem af over eventuele vervolgbezoeken.

–     Mocht u een bezoek aan het veld niet vertrouwen vanwege de risico’s voor corona, maak dan uw eigen keuze op basis van uw eigen gezondheid, ook rekening houdend met anderen en de officiële richtlijnen die er zijn. Voel u niet gedwongen om per sé het veld in te gaan.

–     Blijf vooral telefonisch en/of digitaal communiceren met elkaar en alle belanghebbenden zoals agrariërs/ collectieven/loonwerkers/wbe’s/ tbo’s en medewerkers van al deze organisaties.

Tot zover. Mocht u twijfelen over de noodzaak van bepaalde activiteiten, neem dan gerust contact op met uw provinciale organisatie.

Met vriendelijke groet, namens LandschappenNL,

Theo Vogelzang
Coördinator Monitor Boerenlandvogels

DEZE bovenstaande TEKST KUNT U OOK LEZEN OP Boerenlandvogels Nederland onder het kopje nieuws