Aanvalsplan Grutto

Enige tijd geleden is het Aanvalsplan Grutto opgesteld met als doel de weidevogelstand te vergroten. Om de grutto te redden zijn optimale inrichting en beheer van groot belang in kansrijke gebieden voor weidevogels.

De Zeevang is zo’n gebied, sinds dit jaar hebben we hier de mogelijkheid extra maatregelen te nemen ten gunste van weidevogels. Dit bovenop het huidige Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. De overheid heeft geld voor de uitvoering van de uitbreiding van het beheer beschikbaar gesteld. Wij maken hiervoor afspraken met de boeren in de Zeevang

Het succes in de kansgebieden is van vier maatregelen afhankelijk:

  • Omvang en openheid;
  • Waterpeil;
  • Agrarisch beheer;
  • Predatorenbeheer.

Uiteraard moet hier wel wat tegenover staan. Er zijn eenmalige investeringen nodig om de maatregelen uit te kunnen voeren, hier is financiering voor nodig. Daarnaast is continuïteit van groot belang, er wordt in het Aanvalsplan Grutto gesproken over beheercontracten van 15 jaar. Echter, hierover zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt. Met deze langjarige afspraken is het wellicht mogelijk een andere afzetmarkt aan te boren en hiermee het product van het bedrijf tegen meerprijs te vermarkten.

Meer informatie over het Aanvalsplan Grutto kunt u hier lezen of downloaden.