2e deel oeverbescherming tegengaan van afkalving en veel biodiversiteit

Dankzij een subsidie vanuit de POP 3 regeling (Europees fonds voor Plattelandsontwikkeling) hebben wij het tweede deel uit kunnen voeren van het project Natuurvriendelijke oeverbescherming in het boerenland. Het betreft nog 7,5 km aanleg natuurvriendelijke oevers in ons werkgebied! Daar zijn we trots op. De oevers zorgen ervoor dat de afkalving van de oevers in het veenweidegebied stopt en door de inplant met riet en liesgras ontstaan er oevers met veel biodiversiteit.