Nieuw dagelijks bestuur bij BoerenNatuur

Water, Land & Dijken valt onder de koepel van BoerenNatuur, een vereniging van agrarische collectieven in Nederland. Op 16 november jl. hebben de leden van BoerenNatuur drie dagelijks bestuurders gekozen: voorzitter Marije Klever, melkveehouder in de Meern (Utrecht), vicevoorzitter Henk Smith, akkerbouwer in Beerta (Groningen) en bestuurslid interne organisatie en vereniging Theo Thewessen, COO bij Geodan. De nieuwe bestuurders gaan alle drie met hun eigen expertise BoerenNatuur, de collectieven en de boeren helpen om het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer nog effectiever en succesvoller te maken. Lees hier verder…

Vrijwilligers belangen op andere manier verankerd in organisatie

Met ingang van 1 januari 2024 houdt de Vrijwilligersraad op te bestaan. Dit werd eerder al meegedeeld op de afgelopen Slotavond van het weidevogelseizoen in Hotel De Rijper Eilanden. De leden van de Vrijwilligersraad werden met een boek en bon bedankt voor alle jaren enthousiaste inzet. De raad zou komend jaar nog bestaan uit vier personen en dat is te weinig om goed te kunnen functioneren. Ondanks diverse pogingen is het de laatste jaren niet gelukt om voldoende uitbreiding te vinden.

Sinds de oprichting van Water, Land & Dijken zetten de leden van de Vrijwilligersraad zich in om de belangen van alle vrijwilligers te behartigen. Omdat vrijwilligers een essentieel onderdeel zijn van onze vereniging, is besloten om de activiteiten van de Vrijwilligersraad onder te brengen in een project, net als bijvoorbeeld het agrarisch natuurbeheer. Vanuit het team van Water, Land & Dijken wordt Tanja Verbij de projectleider. Op die manier blijven de belangen van de vrijwilligers verankerd in de organisatie.

Vrijwilligers zullen weinig van merken van deze wijziging in de organisatie, want alle activiteiten worden voortgezet! In plaats van een vaste groep mensen die vanuit de Vrijwilligersraad activiteiten organiseren, gaat dat voortaan via werkgroepjes. Aan de vrijwilligers de vraag om mee te werken aan een activiteit. Denk bijvoorbeeld aan het meedenken over de invulling en het organiseren van de start- of slotavond. Of aan het opzetten van een fotowerkgroep, of wellicht wilt u meedenken over de werving van vrijwilligers of over cursussen die gegeven kunnen worden. De inzet van vrijwilligers voor Water, Land & Dijken is en blijft daarbij enorm belangrijk!

Heeft u vragen of wilt u meehelpen of meedenken met een vrijwilligerswerkgroep? Neem contact op met Tanja Verbij: t.verbij@waterlandendijken.nl

Agrarische Vlindermonitoring

Er zijn 405 soorten nachtvlinders geteld in het agrarisch gebied. Het hoogste aantal tot nu toe! De Vlinderstichting presenteerde half november de resultaten van de vlinder tellingen door de boeren die deelnemen aan BIMAG (Boeren Insecten Meetnet Agrarische Gebied). Een nieuwe soort is bijvoorbeeld de katoendaguil, die werd 17 keer gezien. En ook de zeldzame spaanse vlag werd op veel plekken gezien. In totaal hebben dit jaar 143 boeren en tuinders samen 25.000 nachtvlinders geteld.

Er waren ruim 20 boeren, uit alle delen van het land, aanwezig. Zowel uit Groningen als uit Limburg. Het mooie is dat het ook melange was van de verschillende soorten bedrijven. Het overgrote deel is melkveehouder of akkerbouwer, maar ook de fruitteelt en de schapenhouderij waren vertegenwoordigd. Er was op de interactieve middag veel ruimte voor het delen van ervaringen.

Kortom een energieke middag met heel veel positieve energie. Zelfs boeren die al 5 jaar meedoen hebben weer zin in het nieuwe seizoen! Hoe mooi is dat. Volgend jaar is er ruimte voor extra deelnemers, want het is belangrijk dat het vlinder meetnet groeit, meer monitoring geeft meer inzicht. Wit u meedoen? Neem contact op met Tanja Verbij, t.verbij@waterlandendijken.nl

Spaanse vlag

Katoendaguil

(beide beelden van de Vlinderstichting)

Stage bij de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste student voor een onderzoek naar het voedselaanbod voor onze nationale vogel: de grutto!

Ben jij die student met affiniteit voor landbouw en natuur, die graag in het veld bezig is en enthousiast wordt van de combi tussen praktijk en theorie?
Check dan deze vacature ↓

Lees hier verder….

Meer weten over omzetten van grond van landbouw naar natuur?

Kom naar de informatiebijeenkomst, deze is voor iedereen die meer wil weten over het omzetten van landbouwgrond naar natuurgrond. We lopen stap voor stap het hele traject van realisatie van natuur met u door. U krijgt antwoord op vragen als mijn percelen staan op de natuurambitiekaart van het Natuurnetwerk Nederland; welke gevolgen heeft dit, hoe werkt particulier natuurbeheer, kan iemand me daarbij helpen, wat staat er financieel tegenover, hoe lang duurt het traject van omvorming.

Locatie: Hotel De Rijper Eilanden in De Rijp

Programma:

19.45 – 20.00 uur – inloop met koffie/thee
20.00 – 21.00 uur – uitleg over:
-wat houdt particulier natuurbeheer precies in?
-bespreken ambitiekaart
-pretaxatie
-inventarisatie inrichting
-aanvraag provincie
-daadwerkelijke inrichting
-certificeren
-beheer

21.00 uur tot einde: alle ruimte voor vragen en aanvullende informatie

Voor wie interessant?

Voor ieder wiens grond een natuurambitie heeft en denkt aan percelen omzetten van landbouw naar natuur.

Komt u ook? Meld u dan aan

Aanmelden kan via info@waterlandendijken.nl of 0299-437463, inloop vanaf 19.30 uur.