Animo biodiversiteitspakket groot maar helaas beperkt budget

Vorig jaar hebben we u in de loop naar het nieuwe ANLb geïnformeerd over een nieuw pakket per 2023 en wel het biodiversiteitspakket. Op de website heeft u hier informatie over kunnen vinden en ook de veldcoördinatoren hebben hier mogelijk met u over gesproken. Echter blijkt het animo voor het biodiversiteitspakket zo groot, en het budget ervoor is beperkt, dat we dit niet aan iedereen kunnen aanbieden. Daarom is besloten dat het biodiversiteitspakket komend jaar alleen aangeboden wordt aan leden die niet mee kunnen doen met weidevogel- of akkerbeheer. Hopelijk kunnen we het biodiversiteitspakket in de toekomst wel aan alle leden aanbieden.

Online kennisuur over vlinders

Nieuw! Het online BoerenNatuur Kennisuur! Elke donderdag van 15:00 – 16:00 nodigt BoerenNatuur een spreker uit die een uur vertelt over zijn of haar onderwerp. U kunt vrijblijvend en gratis meekijken en/of meepraten.

Donderdag 16 februari a.s. leer je wat de aanwezigheid van vlinders zeggen over de staat van biodiversiteit op uw bedrijf, wat het verschil is tussen dag- en nachtvlinders en welke behoeften vlinders hebben. In het BIMAG-project (Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied) monitoren boeren zelf de dag- of nachtvlinders op hun bedrijf en krijgt men een goed beeld van de biodiversiteit.

Aanmelden kan via deze link

Wil je na het zien van dit uur ook vlinders monitoren op jou bedrijf of meer informatie, neem dan contact op met Tanja via t.verbij@waterlandendijken.nl

Gezocht: nieuwe educatie boeren en/of boerinnen

Water, Land & Dijken is voor haar boerderijeducatie projecten op zoek naar nieuwe educatieboeren- en boerinnen. Al jaren gaan basisscholen naar educatieboerderijen in Laag Holland. We hebben plek voor een aantal nieuwe educatieboerderijen. Vooral in gebieden waar wel scholen zijn maar geen educatieboerderij in de nabije omgeving.

Wat wordt er van je gevraagd

– het allerbelangrijkste: enthousiasme en interesse om schoolklassen (groep 3-8) op de boerderij te ontvangen.
– Aanwezigheid van een ontvangstruimte en sanitaire voorzieningen voor bezoekers.

Maar daarnaast

Alle educatieboerderijen in Nederland zijn gekwalificeerd, zowel op gebied van veiligheid, hygiëne als educatieve vaardigheden. Wil je educatieboerderij worden, dan is de eerste stap het behalen van het landelijke keurmerk. Daarbij hoort o.a.:

– Je volgt de (gratis) 2-daagse cursus Belevend Leren (hierin worden handvaten gegeven voor het verzorgen van een boerderijles en het opzetten van een lesprogramma voor diverse leeftijdsgroepen). Deze is al op 20 en 21 februari in regio Flevoland.
– Je bent in het bezit van een geldig BHV certificaat of bereid dit te behalen (eigen kosten)
– Je bent in het bezit van een geldig RI&E of gaat deze regelen
– Je wilt je bedrijf open stellen voor boerderijbezoeken (aanvullend verzekerd voor nevenactiviteiten)

Wat krijg je ervoor terug

– voor elk bezoek vanuit het basisonderwijs bedraagt de vergoeding €200,00 (incl. btw) voor een 2 uur durend bezoek of €400,00 voor een 4 uur durend bezoek (meestal 10-14 uur). Deze vergoeding staat voor twee lesgevers (boer/boerin of andere lesgever erbij) zodat de groep opgesplitst kan worden.
– verwachting is dat je jaarlijks ca. 4 tot 10 groepen ontvangt
– de reservering gaat of direct of via NME/Natuurgids. De school kiest zelf een educatieboerderij waar ze naar toe willen.

Geïnteresseerd?

Laat het weten door een mail te sturen naar a.koelemeijer@waterlandendijken.nl en we nemen contact met je op.

Meer informatie zie:

www.klaszoektboerderij.nl

www.boerderijeducatie-amsterdam.nl

De frisse buitenlucht snuiven, koeien melken, leren over weidevogels, het boerenleven en beleven waar het eten vandaan komt. Boerderijeducatie is een dag belevend leren op de boerderij.

Een dag op de boerderij geeft kinderen een reëel beeld van de oorsprong van voedsel, de landbouw, de natuur en hun omgeving. Water, Land & Dijken verzorgt de projectorganisatie (coördinatie, communicatie, financiële administratie en fondsenwerving) van twee boerderijeducatie projecten voor basisscholen in Laag Holland en in Amsterdam. .

Aandacht in het NHD voor nieuw loket voor veenweideboeren

In het Noord-Hollands Dagblad van 17 jan. jl. stond een uitgebreid artikel over het nieuwe Loket veenweideboeren Noord-Holland. Lees hier het hele artikel uit het Noord-Hollands Dagblad

Er lopen meerdere proeven om de klimaatdoelen in 2030 te halen, maar de maatregelen zijn nú al nodig. Daarom is besloten dat boeren alvast aan de slag mogen. Voor subsidie voor verschillende maatregelen, zoals bijvoorbeeld klei op veen,  kunnen veenweideboeren terecht bij Water, Land & Dijken bij het Loket Veenweideboeren Noord-Holland. Dit dankzij financiering door Provincie Noord-Holland.

In samenwerking met Cono en Wij.Land heeft inmiddels heeft de 1e klimaat kennisworkshop voor agrariërs plaatsgevonden.

Donatie Rabo coöperatiefonds voor biodiversiteit

Deze week overhandigde Willem Landman (lid van de ledenraad Rabobank) namens het coöperatiefonds van de Rabobank een cheque van € 750,= voor het Beemsterfonds. Met o.a. dit bedrag willen we ook in 2023 met zoveel mogelijk agrariërs de Beemster in bloei zetten en daarmee een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de Beemster. We zijn dan ook heel blij met deze bijdrage aan het fonds.  Het Beemsterfonds is een samenwerking tussen Water, Land & Dijken, Cono Kaasmakers, de Beemsterling en gemeente Purmerend

 

.

Leerzame ochtend over greppel plasdras

De (greppel) plasdras en bodem veldbijeenkomst in het kader van Kennis voor leden was een leerzame ochtend. Eerst gaf veldcoördinator Tanja Verbij een mini college over de grutto en over de verschillende functies van plasdras en het beheer. Daarna vertelde bodemcoach Dick-Jan Koster ons over het bodemleven en wat de gevolgen zijn van plasdras voor dat bodemleven. In het veld is de bodemgesteldheid van een plasdras bekeken. Zichtbaar was dat o.a. het aantal wormen en torren flink daalt onder plas dras omstandigheden. Maar in de profielkuil is ook gezien dat er nog duidelijke doorworteling van de bodem was en dus ook bodemleven. Op deze percelen wordt ruige mest opgebracht om na het seizoen het bodemleven weer op gang te krijgen.

Tijdens deze bijeenkomst zijn deelnemers die al jaren ervaring hebben met plasdras gekoppeld aan leden die voor het eerst een (greppel) plasdras gaan opzetten. Ervaringen zijn uitgewisseld en nieuwe kennis is opgedaan. “Een leerzame ochtend en gelukkig een zonovergoten ochtend!” aldus een van de deelnemers.

Loket Veenweideboeren Noord-Holland

Komend jaar gaat Water, Land & Dijken van start met het Loket Veenweideboeren Noord-Holland. Dit loket is een plek waar mensen met agrarische grond 75% cofinanciering kunnen aanvragen voor het nemen van maatregelen die uitstoot van broeikasgas tegengaan. Denk hierbij aan aanleg van een systeem waarmee je water kunt infiltreren, klei in veen kan brengen, greppelinfiltratie maar ook bijvoorbeeld teelt van natte gewassen als dat je past.

Provincie Noord-Holland heeft de opdracht gekregen 0,14 megaton CO2 uitstoot te reduceren. Wij zijn van mening dat dit beter lukt op vrijwillige basis dan dit te verplichten. We zijn dan ook heel blij dat de Provincie besloten heeft het Loket Veenweideboeren Noord-Holland mogelijk te maken.

Hierin zijn drie aspecten belangrijk:

– Vergroten van kennis en draagvlak onder boeren voor adequate maatregelen;
– Verstrekken van financiële stimulansen voor het uitvoeren van maatregelen;
– Bevorderen van innovatie.

De komende periode gebruiken we voor het opzetten van het loket waarna vervolgens inrichting in de praktijk plaats zal vinden.
Voor meer informatie of wanneer u alvast wilt overleggen over uw idee dan kunt u contact opnemen met Martine Bijman, 06-25374307 of m.bijman@waterlandendijken.nl

Uitkomst experiment akkerrand zomer 2022

Afgelopen zomer is er op een perceel in de Beemster bij akkerbouwer Piet van Splunter een experiment gedaan bij een akkerrand. Doel van het experiment was om te ontdekken of er minder onkruiddruk was als er 1 x of 2 x een vals zaaibed was gemaakt voordat het kruidenmengsel werd ingezaaid. Er zijn vervolgens verschillende kruidenmengsels ingezaaid om te zien hoe dit opkomt en of er meer/minder onkruiddruk was door het vals zaaibed. De ervaringen zijn nu verwerkt in een kort verslag dat u hier kunt lezen.