WLD legt 12,5 km natuurvriendelijke oevers aan

Afkalving van slootkanten is een veelvoorkomend probleem in Laag Holland. Water, Land & Dijken kan dankzij POP3 subsidie in 2022 en 2023 aan de slag met de aanleg van 12,5 km aan natuurvriendelijke oevers in veenweidegebied in Laag Holland. Doel hiervan is om de afkalving van de percelen te stoppen, creëren van meer biodiversiteit (flora, fauna van rietkragen en sloten) wat weer ten gunste komt van de waterkwaliteit.

Op 13 september is het POP3 project ‘Natuurvriendelijke oevers in het boerenland’ officieel van start gegaan. Locatie hiervoor is het perceel weiland gelegen in Warder bij de Familie Bouwman.

Meer informatie over dit project