Nog even

Het nieuwe jaar is alweer twee weken oud en afgelopen maandag was het ‘Blue Monday’. Volgens de media de meest deprimerende dag van het jaar. Een grijze dag waarbij velen zichzelf tegenkomen, dat hun goede voornemens zijn opgegaan in de mist van de dagelijkse beslommeringen en niet veranderende omgeving.

Gelukkig heb ik daar zelf geen last van en kijk graag vooruit naar alles wat komen gaat. Ik heb immers een mooi vooruitzicht. Want nog even, misschien al over een aantal weken, dan komen ze weer. Ik heb het over de grutto’s! Als de voorjaarszon doorbreekt vallen ze opeens binnen en verzamelen ze zich op plasdras-percelen van onze leden om bij te komen van hun lange reis uit het zuiden. Dan barst het weidevogelseizoen weer los. Wat een heerlijk vooruitzicht! Dus voor mij geen Blue Monday.

Hoewel ik moet bekennen dat ik na twee weken kerstvakantie wel iets van een Blue Monday gevoel zou kunnen krijgen. Het nieuwe jaar brengt niets nieuws. Of het moet het nieuwe kabinet zijn, waarbij we nu niet alleen een minister van landbouw hebben maar ook een minister voor natuur en stikstof. Ik weet nog niet of ik daar nou vrolijker van moet worden. Verder is er weinig veranderd, corona in een jasje van omikron houdt ons nog altijd in de greep. En in ons werkveld wordt nog steeds gesproken over gebiedsprocessen, landbouwtransitie, stoppen of doorgaan van het agrarisch natuurbeheer binnen de NNN en een veenweidestrategie. In die zin is er in een jaar weinig veranderd. Er hangen nog steeds veel beleidsopgaven boven het hoofd van de boeren. Met alle onzekerheid die daarbij hoort.

Natuurlijk gaat Water, Land & Dijken weer aan de slag om meer duidelijkheid voor onze leden te krijgen. Om beleidsmakers en bestuurders te laten inzien dat ze niet met regels moeten werken maar met uitdagingen door in samenspraak bedachte doelen te stellen en boeren zelf met oplossingen te laten komen. Dat agrarische collectieven de organisaties zijn om boeren daarbij te faciliteren met kennis, advies en coaching. Met innovatie en praktische voorbeeldprojecten.

Na twee weken vakantie ben ik weer opgeladen om hier vol mee aan de slag te gaan. En dat laat ik niet verstoren door een Blue Monday of lange bureaucratische beleidsprocessen.

Want nog even…

En dan kan iedereen weer zien waarom de boeren zo belangrijk zijn. Dan kan iedereen weer het geluid horen van de binnenvallende grutto’s. Het mooiste geluid van het voorjaar!

Nog even… ik kan niet wachten!

Walter Menkveld,  directeur Water, Land & Dijken