Vacature Controleur

Vacature controleur agrarisch natuur- en landschapsbeheer (200 uur per jaar)

Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan meer biodiversiteit in een aantrekkelijk agrarisch landschap? Ben je in staat om je eigen werk te plannen en te organiseren? En ben je bovendien flexibel beschikbaar? Dan is de functie van controleur echt iets voor jou!

Meer biodiversiteit in een aantrekkelijk agrarisch landschap is de kern van het werk van Water, Land & Dijken, een vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in het midden van Noord-Holland. Als collectief van ruim 500 boeren, 450 vrijwilligers en burgers werken we sinds 1996 met succes aan natuur en biodiversiteit, beleefbaar landschap, schoon water en een gezonde bodem.

Een professioneel team van projectleiders en veldcoördinatoren zorgt voor het dagelijkse werk van Water, Land & Dijken. Dat doen we deels vanuit ons kantoor in Purmerend en deels vanuit huis. Dit team zoekt versterking van iemand met hart voor onze doelstelling: behoud en versterking van natuur en landschap op een voor boeren rendabele manier.

Wat ga je doen?

Als controleur voer je controles uit bij leden van Water, Land & Dijken. Veel van hen nemen deel aan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Jouw taak is te beoordelen of men zich houdt aan de voorwaarden van de beheerafspraken.

Controles vinden steekproefsgewijs plaats en worden in overleg met jou ingepland. In enkele gevallen krijg je een adhoc controleverzoek als dit noodzakelijk is.

Als blijkt dat leden zich niet hebben gehouden aan beheervoorwaarden breng jij hen op de hoogte van deze constatering. Indien van toepassing bied je hen een herstelmogelijkheid. Daarnaast stel je een controlerapport op en koppel je de overtreding terug aan de projectleider.

De gevolgen van de overtreding worden door de projectleider gecommuniceerd met de deelnemer.

Wat vragen we van je?

Het is vooral belangrijk dat je mensen durft aan te spreken op de overtreding die zij hebben begaan. Dit doe je op een overtuigende maar rustige manier waardoor escalaties worden voorkomen. Om die reden zoeken we iemand met natuurlijk overwicht en een krachtige persoonlijkheid. Soortgelijke belangen in het gebied zijn niet gewenst.

Verspreid over het jaar werk je zo’n 200 uur.

Functieprofiel

 • Betrouwbare, overtuigende, rustige maar krachtige persoonlijkheid;
 • Verantwoordelijk gedrag, energiek en stressbestendig;
 • Natuurlijk overwicht: kan mensen aanspreken op ongewenst beheer in begrijpelijke taal zonder escalaties te veroorzaken;
 • Ervaring met het voeren van ‘slecht nieuws’ gesprekken;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Kennis van de agrarische bedrijfsvoering;
 • Geen soortgelijke belangen in het gebied;
 • In bezit van drone certificaat is een pré;
 • In bezit van rijbewijs B.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een mooie functie voor circa 200 uur per jaar bij een vooruitstrevende agrarische natuurvereniging. De functie kan ingevuld worden in loondienst via een nul-uren contract of in opdracht als zzp-er.

Meer weten?

Op www.waterlandendijken.nl lees je meer over de doelen waar we met elkaar aan werken en op welke manier. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martine Bijman, per mail m.bijman@waterlandendijken.nl of telefoon: 06-253 743 07.

Je kunt jouw sollicitatie richten aan Walter Menkveld, directeur bij Water, Land & Dijken. Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief en cv uiterlijk 18 november as via secretariaat@waterlandendijken.nl

Vacature Veldcoördinator

Vacature veldcoördinator agrarisch natuur- en landschapsbeheer (1.000 uur per jaar)

Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan meer biodiversiteit in een aantrekkelijk agrarisch landschap? Vind je het mooi om boeren meer kennis bij te brengen over natuur, schoon water en een gezonde bodem? En ben je bovendien in staat om je eigen werk te plannen en te organiseren? Dan is de functie van veldcoördinator echt iets voor jou!

Meer biodiversiteit in een aantrekkelijk agrarisch landschap is de kern van het werk van Water, Land & Dijken, een vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in het midden van Noord-Holland. Als collectief van ruim 500 boeren, 450 vrijwilligers en burgers werken we sinds 1996 met succes aan natuur en biodiversiteit, beleefbaar landschap, schoon water en een gezonde bodem.

Een professioneel team van projectleiders en veldcoördinatoren zorgt voor het dagelijkse werk van Water, Land & Dijken. Dat doen we deels vanuit ons kantoor in Purmerend en deels vanuit huis. Dit team zoekt versterking van iemand met hart voor onze doelstelling: behoud en versterking van natuur en landschap op een voor boeren rendabele manier.

Wat ga je doen?

Als veldcoördinator ben je voor de boeren het gezicht van de vereniging, je bent hun eerste aanspreekpunt. Je begeleidt de deelnemers aan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) bij de uitvoering van beheercontracten. In het weidevogelseizoen ben je heel veel in het veld waar je boeren ondersteunt om het beheer van hun percelen zo succesvol mogelijk te laten zijn. Maar ook buiten het weidevogelseizoen om ben je actief in de begeleiding van leden bij optimalisatie van de biodiversiteit en waterkwaliteit op het bedrijf.

Wat vragen we van je?

Het is vooral belangrijk dat je het vertrouwen krijgt van de boeren, waardoor je in staat bent hen te coachen in het agrarisch natuurbeheer. Je bent zowel bekend met het werk van agrariërs als geïnteresseerd in het ANLb, in het bijzonder in weidevogelbeheer. Het gaat je goed af om het belang van agrarisch natuur- en landschapsbeheer  uit te dragen. Ook ben je in staat om bruggen te slaan tussen de verschillende partijen in het werkgebied. Want succesvol agrarisch natuurbeheer vraagt om goede samenwerking van alle partijen.

Bij Water, Land & Dijken zijn we ambitieus in wat we willen bereiken.  We vragen daarom ook wat lef van je op z’n tijd:  om onafhankelijk van de belangen van individuele boeren besluiten te kunnen nemen, ook als die weerstand oproepen.

De piek van de werkzaamheden van een veldcoördinator ligt tijdens het weidevogelseizoen. In mei en juni moet je rekening houden met werkweken van 40 uur. In de rest van het jaar werk je minder uren. De functie omvat 1.000 uur per jaar.

Functieprofiel

 • Kennis van natuur en landschap;
 • Goede contactuele eigenschappen om contacten te leggen en te onderhouden en beheercontracten af te sluiten met boeren;
 • Pakketvoorwaarden van beheerpakketten kunnen uitleggen en ecologisch onderbouwen;
 • Bij voorkeur ervaring met vergelijkbare werkzaamheden (contacten met agrariërs en overige lokale gebiedspartijen);
 • Bezit voldoende inhoudelijke- en gebiedskennis om een bijdrage te kunnen leveren aan de beheerstrategie en beheerpakketten voor het gebied of is in staat deze op te doen;
 • Komt afspraken na en is in staat een vertrouwensband op te bouwen met de mensen;
 • Is flexibel en werkt efficiënt en zelfstandig;
 • Bereid scholing te volgen;
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit;
 • Affiniteit met geautomatiseerde gegevensverwerking;
 • In bezit van rijbewijs B.

Het is een hele lijst, maar daar staat een hele afwisselende, uitdagende baan tegenover!

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een uitdagende functie bij een vooruitstrevende agrarische natuurvereniging. De functie kan ingevuld worden in loondienst via een nul-uren contract of een flexcontract of kan worden ingevuld in opdracht als zzp-er. Het aantal te werken uren bedraagt op jaarbasis ongeveer 1.000.

Meer weten?

Op www.waterlandendijken.nl lees je meer over de doelen waar we met elkaar aan werken en op welke manier. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martine Bijman, per mail m.bijman@waterlandendijken.nl of telefoon: 06-253 743 07.

Je kunt jouw sollicitatie richten aan Walter Menkveld, directeur bij Water, Land & Dijken. Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief en cv uiterlijk 18 november as. via secretariaat@waterlandendijken.nl

Gebiedsprocessen

Het platteland waar wij wonen en werken is constant in beweging. Vroeger waren er ruilverkavelingen en verstedelijking. Nu is er natuur, klimaat en recreatie. Tegenwoordig krijgen deze maatschappelijke opgaven vorm in zoals ze noemen ‘Integrale gebiedsprocessen’.

Als agrarische natuurvereniging, die voornamelijk vrijwillig agrarisch natuurbeheer organiseert, sluiten we vaak aan bij deze gebiedsprocessen, zoals realisatie van de NNN, bodemdaling, stikstof etc. Beleidsmakers zien gebiedsprocessen als een middel om opgaven gerealiseerd te krijgen in een gebied. Door alle betrokken partijen bij elkaar te zetten wordt er een bepaalde gemeenschappelijke verantwoordelijkheid gecreëerd voor deze opgave.

Maar ja, als boer in een veenweidepolder, voel ik me dan verantwoordelijk voor de maatschappelijke CO2 reductie van 1 megaton voor 2030? Of begrijp ik dat mijn koeien in een Natura 2000 gebied weg moeten, omdat zij de natuur vernielen? Wel logisch dat deze processen nogal eens op weerstand stuiten.

Als vereniging zien wij dit anders. Een maatschappelijke opgave in een gebied gaat alleen echt werken als deze aansluit bij de trots, het perspectief en het rendement van de boeren en burgers, die er wonen en werken. Neem bijvoorbeeld de opgave het realiseren van de NNN voor het jaar 2027. Als een gebied, wat onze trots is en ook de trots van de burgers die er wonen, wordt aangetast (het gaat heel slecht met het gebied, er moet snel wat gebeuren), het perspectief onduidelijk is of er helemaal niet is (als je niet meewerkt wordt je misschien onteigend) en het rendement is niet bekend (daar wordt aan gewerkt), dan kan iedereen begrijpen dat er weerstand ontstaat.

Maar stel nu dat er wordt aangegeven dat we het landschap nog mooier willen maken, er wordt ruimte gegeven aan de boeren om hun eigen inbreng te geven. Het perspectief wordt gegeven dat wij ons bedrijf kunnen blijven ontwikkelen en zo een goede, zo niet betere, boterham op het land kunnen verdienen. Dan zie je dat we heel andere gesprekken voeren in zo’n gebiedsproces. Er komen goede ideeën van onderop en er ontstaat energie om aan de slag te gaan. Voor veel beleidsmakers is deze werkwijze nog wennen, maar wij als vereniging zijn ervan overtuigd dat dit de sleutel is voor een succesvol integraal gebiedsproces.

Wat mij betreft zijn trots, perspectief en rendement de sleutelwoorden naar oplossingen in alle ingewikkelde opgaves in ons mooie buitengebied. Wij zetten ons hiervoor in en maken ons er hard voor!

Frank de Wit, voorzitter Water, Land & Dijken

Geslaagde Algemene Ledenvergadering

Donderdagavond jl. was de ALV in Hotel de Rijper Eilanden. Erg prettig om elkaar weer te treffen, te zien en te spreken. Tijdens het officiële gedeelte zijn de aftredende bestuursleden bedankt en de nieuwe bestuursleden welkom geheten. Marketeer Wija Koers gaf daarna een wervelende presentatie over de kracht van je eigen positieve uitstraling over de agrarische sector, over eigen bedrijf en boer zijn. Dit ondanks alles wat er in de landbouw speelt. Ga niet in op negatieve publiciteit, laat je niet uitlokken om te reageren op nare berichten op Social media. Wees trots, straal het uit, deel het, ook bij wijze van op de voetbalclub, in de winkel, op bijeenkomsten etc. Als we dat allemaal doen kan niemand om de gezamenlijke kracht en uitstraling van de landbouw heen. Na afloop was er een gezellige borrel bij de bar. Het verslag van de hele ALV volgt binnenkort.

Nieuwe inrichtingsprojecten gezocht

Een oproep aan onze leden

Om de kwaliteit van de leefgebieden voor weidevogels te verbeteren en beter in te richten, heeft Water, Land & Dijken de subsidie ‘ Niet Productieve Investeringen (NPI)’ ontvangen via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Daarmee kunnen diverse inrichtingsmaatregelen bekostigd worden.

Afgelopen jaar zijn er bij enkele leden al inrichtingsmaatregelen uitgevoerd. Er is echter nog budget over binnen deze subsidie. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe inrichtingsprojecten bij onze leden.

Om welke inrichtingsmaatregelen gaat het?

Vossenraster

Om predatie door vossen enigszins te beperken kunnen er vossenrasters geplaatst worden om een perceel waar weidevogels graag broeden.

Weidevogel flauw talud

Het verflauwen van sloottaluds levert een positieve bijdrage aan de bereikbaarheid van voedsel voor de weidevogelkuikens. Doordat er een betere verbinding wordt gerealiseerd tussen sloten en grasland, worden abrupte grenzen tussen het talud (wal) van het perceel en de sloot voorkomen.

(Greppel)plasdras inrichting en plasdraspompen

Het aanleggen van (greppel)plasdrassen kan leiden tot het aantrekken van broedende vogels op de plasdras en de omliggende percelen. Plasdrassen zijn geschikte rust- en foerageergebieden. Door de insectenrijkdom langs de waterkanten zijn ze erg geschikt voor opgroeiende kuikens. Om de realisatie van (greppel)plasdras mogelijk te maken kan er via deze subsidie een plasdras pomp aangeschaft worden en kunnen er inrichtingsmaatregelen genomen worden. De inrichtingsmaatregelen zijn nodig om het water op het land te houden aangezien een van de beheervoorwaarden van plasdras is dat er tijdens de gehele beheerperiode minimaal 5 en maximaal 20 cm water op 60% van het perceel moet staan.

Inzaai kruidenrijk grasland

Weidevogels hebben baat bij biodiversiteit en bij een open kruidenrijke vegetatie met veel afwisseling tussen verschillende soorten bloemen en grassen. Dit zorgt voor een toename in de kwaliteit van insecten en voedselbeschikbaarheid wat belangrijk is voor het opgroeien van weidevogelkuikens. Via dit project kan de in- of doorzaai van een kruidenrijk mengsel gerealiseerd worden. Het gaat binnen dit project om een kuikenmengsel en niet om een productief kruidenrijk mengsel.

Optimalisatie en inrichting verhogen waterpeil

Weidevogels hebben een voorkeur voor natte en drassige omstandigheden, zodat ze wormen en emelten makkelijk kunnen vinden in de bodem. Door maatregelen te nemen die vernatting op grasland tot gevolg hebben, wordt het voedselaanbod voor de weidevogels vergroot. Een inrichtingsmaatregel kan zijn om het peil (tijdelijk) te verhogen. Peilverhoging wordt uitgevoerd door water in de sloten op te zetten met behulp van een tijdelijke voorziening als stuw of dam.

Hoe kan ik m’n project aanmelden?

De inrichtingsmaatregelen mogen alleen worden uitgevoerd binnen het weidevogelleefgebied. Als u een inrichtingsmaatregel wilt realiseren op uw bedrijf ten behoeve van de weidevogels dan kunt u voor 24 oktober 2021 een mail sturen naar secretariaat@waterlandendijken.nl of bellen naar uw veldcoördinator. Uw veldcoördinator neemt vervolgens contact met u op om het met u door te nemen.  Bij een positief advies van de veldcoördinator, kan de inrichting ten uitvoer worden gebracht. De kosten voor de inrichtingsmaatregelen worden geheel vergoed via deze subsidie, er is geen eigen bijdrage nodig. De coördinatie en uitvoering wordt verzorgd door Water, Land & Dijken.