Vos predatie kievitsnest

Water, Land & Dijken zet wildcamera’s in om predatoren te kunnen achterhalen. In onderstaand filmpje is de predatie door de vos op een kievitsnest vastgelegd. De vos neemt de eieren één voor één mee en slurpt ze leeg. De kievit ruimt vervolgens de eierenschalen op, waardoor er geen sporen meer terug te vinden zijn in en rondom het nest.

Column Frank de Wit

Blijven doen waar je goed in bent

Terwijl met de paasdagen, ondanks het gure weer, de eerste weidevogelnesten gevuld worden met eitjes, kijken we bij Water, Land & Dijken ook vooruit.

In het jaar 2023 komt er een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Als vereniging draaien we mee in pilots om de ecoregeling, die eraan komt, werkbaar en effectief te krijgen. Ook het Agrarisch Natuur en -Landschap beheer (ANLb) gaat vanaf 2023 een nieuwe periode van zes jaar in.

We zijn heel blij met de Kamerbrief van Carola Schouten over de tussenevaluatie van het ANLb. Hierin staat dat wij afgelopen zes jaar een ANLb hebben neergezet dat goed heeft gewerkt en dat het een systeem is dat echt bijgedragen heeft aan het verbeteren van de leefomgeving van de weidevogels. Een mooie opsteker voor de collectieven om mee door te gaan na 2023. Want, het agrarisch natuurbeheer is de kern waar onze vereniging voor is opgericht en waar we tal van andere projecten omheen gebouwd hebben.

Na 25 jaar weten we dat we heel veel goede dingen doen, maar dat we ook de verantwoording hebben om er goed in te blijven. Daarom zijn we op dit moment bezig om het huidige ANLb stelsel en de beheerpakketten te evalueren en te kijken waar het beter kan. Zo heeft u, als u agrarisch natuurbeheer bij ons heeft afgesloten, afgelopen maand een enquête gehad met vragen over het ANLb.

Uit de enquête kwamen voor mij een paar belangrijke punten naar voren:
Ten eerste geeft 90% van de deelnemers aan dat het stelsel goed bevalt en zelfs 95% geeft aan er na 2023 mee door te willen gaan. Dit doet ons goed.
Verder geeft bijna 2/3 van u aan pakketten af te sluiten binnen dit stelsel omdat het goed is voor de biodiversiteit en gewoon hoort bij het bedrijf. Dit betekent dat de keuze voor agrarisch natuurbeheer een hele bewuste is en we daar heel zorgvuldig mee om moeten gaan en dat best wel wat duidelijker naar de buitenwereld kenbaar mogen maken.

Moeten we dan wel iets veranderen aan het stelsel ANLb na 2023?
Ja, om u in de toekomst ten dienste te zijn en te blijven motiveren kijken we wat er beter kan. Belangrijk hierin vinden we dat er goede stimulansen zijn en effectieve variatie en mozaïek geboden wordt. Verder wordt door u een goede begeleiding gewaardeerd en bent u tevreden dat extra inspanning ook extra beloond wordt. Zo gaan uw ondernemerschap en vrijwillig weidevogelbeheer hand in hand en kunnen we aan de maatschappij laten zien waar we goed in zijn en blijven. Want dat is waar we het voor doen.
En voor komende maand, een vruchtbaar voorjaar toegewenst, zowel voor de grasgroei voor onze koeien als voor onze weidevogels en mooie bloeiende akkerranden.

Frank de Wit, voorzitter

Collectieve aanpak agrarisch natuur- en landschapsbeheer een succes

Gisteren is de Lerende Evaluatie ANLb naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie: Brief Evaluatie ANLb aan TK

In de brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair Minister van Landbouw Schouten dat uit de evaluatie blijkt dat het stelsel staat en werkt en dat de collectieven en de provincies hun rol hebben opgepakt. Uiteraard zijn er verbeteringen mogelijk, en in de ogen van BoerenNatuur ook wenselijk, zodat het werk nog beter kan. Belangrijk is de conclusie uit de evaluatie dat het stelsel echt eenvoudiger moet. Denk bijvoorbeeld aan vermindering van de administratieve lasten en de regels rondom verantwoording en controle vanuit Europa die de voortgang in het werk van de collectieven beperken en het bemoeilijken van het leveren van de kwaliteit die we willen. BoerenNatuur heeft, met behulp van enkele provinciaal secretarissen, dit persbericht geschreven over de evaluatie. Het persbericht kun je hier op de website van BoerenNatuur lezen of hier voor een pdf van het persbericht.

Als er vragen zijn naar aanleiding van dit persbericht kun je uiteraard contact met opnemen met Martine Bijman, m.bijman@waterlandendijken.nl, 06-25374307; of direct voor perscontacten: Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur, te bereiken via 06-26376396

 

Lukt het om de visdief te laten broeden in ons werkgebied

Dankzij een subsidiebijdrage van ‘Betrekken bij Groen Fonds’ lukte het Willem Overweg, veldcoördinator bij Water, Land & Dijken om 15 visdiefeilandjes/vlotten aan te leggen in ons werkgebied. Afgelopen najaar heeft Willem Overweg ervoor gezorgd dat alle materialen voor het maken van deze vlotjes/eilanden bij onze leden werden gebracht (met dank aan Spaansen bv die de transportkosten gesponsord hebben). En dat de eilandjes/vlotjes werden gemaakt met hulp van vrijwilligers.
En dat is gelukt; de eilandjes/vlotjes, voorzien van een laag schelpen, liggen allemaal klaar voor de visdiefjes. Die komen in de tweede helft van april richting Nederland en zullen in mei en juni gaan broeden. We hopen natuurlijk dat ze daarbij onze eilandjes/vlotten zullen gebruiken. Maar dat is dus nog even afwachten.
Het enthousiasme voor dit project onder onze leden was zo groot, dat er ook enkele leden op eigen initiatief vlotjes hebben gebouwd. Met hulp van Willem, die ze voorzag van bouwtekeningen en een lijstje met benodigdheden, zijn er nog eens 10 visdiefvlotjes bijgekomen.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Grada Kwantes, e-mail g.kwantes@waterlandendijken.nl

Over dit project kunt u ook lezen onder het kopje thema’s.

Opstellen van agrarisch perspectief Waterland-Oost

De provincie Noord-Holland is momenteel voor Waterland-Oost bezig met een gebiedsgerichte aanpak waarin vraagstukken als NNN-realisatie, bodemdaling en CO2-uitstoot worden behandeld.

Als onderdeel van deze gebiedsgerichte aanpak wordt er een agrarisch perspectief voor Waterland-Oost opgesteld. Water, Land & Dijken, de Vereniging Behoud Boeren Waterland e.o. (VBBW) en de LTO afdeling Groot Waterland stellen de visie gezamenlijk op, net zoals eerder bij het plan van het deelgebied Peereboom (binnen Waterland-Oost). Het rapport over dit deelgebied; ‘Toekomst voor een landschap met boeren; agrarisch perspectief voor het gebied Peereboom e.o  is inmiddels opgeleverd en is hier te downloaden.

Ook bij het opstellen van deze visie worden de agrarisch ondernemers in Waterland-Oost betrokken. Zij kennen Waterland-oost heel goed en weten wat een ondernemer nodig heeft om zich te kunnen blijven ontwikkelen binnen dit gebied.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Grada Kwantes, e-mail g.kwantes@waterlandendijken.nl

U kunt ook meer lezen over het Agrarisch perspectief voor deelgebied Peereboom op onze website onder het kopje thema’s.