Algemene Ledenvergadering digitaal

Wegens de corona maatregelen was onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering dit jaar via de digitale weg. Op deze manier heeft Water, Land & Dijken aan de statutaire verplichtingen voldaan. Er waren 43 deelnemers online. De jaarcijfers van 2019 zijn akkoord bevonden, en het bestuur is decharge verleend. De deelnemers hebben ingestemd met de voorgestelde contributie verhoging. Kees Welboren is als nieuw lid van het bestuur verkozen. Voorzitter Frank de Wit benoemde de kracht van de organisatie om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar in aangepaste vorm te blijven werken aan de ambitie van de vereniging met volle inzet voor onze leden en plattelandsnatuur. Uiteraard sprak Frank de hoop uit dat we volgend jaar weer in gezondheid en fysiek bij elkaar kunnen komen en met elkaar kunnen napraten aan de bar.

Winnaar Gouden Grutto Pul 2020

Dennis Smit mocht dit jaar de Gouden Grutto Pul trofee in ontvangst nemen. Dennis Smit combineert een gangbaar melkveebedrijf met hoge natuurwaarden. Samen met de vrijwilligers zet hij zich in voor het weidevogelbeheer. Dit jaar waren er twee genomineerde bedrijven. Arie Zijp uit Assendelft en Dennis Smit uit Ursem zijn voorgedragen door hun weidevogelvrijwilligers, en vervolgens door de jury genomineerd.  Op onze pagina Terugblik weidevogelseizoen 2020 kunt u onder andere het filmpje zien waarin de twee genomineerde bedrijven zich voorstellen aan u. Door de corona maatregelen kon de jaarlijkse Slotavond weidevogelseizoen 2020 niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

 

GLB-pilot voortgang oktober 2020

De GLB pilot is inmiddels een eind op streek en zal begin 2021 worden afgerond. De veldmaatregelen lopen op zijn eind en we beginnen binnenkort met de evaluatie en het formuleren van conclusies en aanbevelingen voor het nieuwe GLB.

Wat kunt u de komende maanden verwachten? Dit najaar gaan we de resultaten van de pilot ophalen en tegen het licht houden op hun betekenis voor het nieuwe GLB. Dat doen we samen met de deelnemers.

Lees hier meer over in dit GLB-pilot voortgangsbericht van oktober 2020.

Meer over dit onderwerp vindt u op de GLB-pilot pagina.