Jaarverslag 2019

Samen met onze leden agrarisch natuurbeheer in de praktijk tot een succes brengen, dat is voor ons een belangrijke taak. Maar ook de ontwikkeling van een nieuw GLB, het Innovatie Programma Veen, biodiversiteitsontwikkeling en boerderijeducatie. Dit is een greep uit de projecten in 2019 waar we de balans zoeken tussen een duurzaam perspectief voor onze leden en waardevolle plattelandsnatuur.

Hier komt u direct bij het Jaarverslag 2019 van Water, Land & Dijken.

Ook onder het kopje Wat doen we hoofdstuk ‘Beleid en resultaten’ https://waterlandendijken.nl/wat-doen-we/

 

Gedeputeerde Ilse Zaal onthult bord ‘kleurrijke linten’

Vrijdagmiddag heeft Ilse Zaal, gedeputeerde Landbouw van Provincie Noord-Holland samen met Frank de Wit, voorzitter van Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Water, Land & Dijken een bordje onthuld bij een aangelegde natuurvriendelijke oever langs een sloot bij Zunderdorp, net ten noorden van Amsterdam. Water, Land & Dijken heeft de afgelopen twee jaar 25 km. Aan natuurvriendelijke oevers aan kunnen leggen in het veenweidegebied, dankzij POP3 financiering en samenwerking tussen Europese Unie, Provincie Noord-Holland en agrariërs. Door de aanleg van deze oevers wordt de afkalving van de slootkant gestopt, ontstaat er een drassige zone met waterplanten wat een kleurrijk lint langs de sloot vormt. Dit draagt weer bij aan de biodiversiteit en de ecologische waterkwaliteit.

 

Foto’s Loek Londo fotografie