Visdiefeilandjes maken

Hulp gezocht voor het creëren van visdiefeilandjes

Lijkt het je leuk om mee te helpen bij het maken van een schelpeneilandje waar de visdief kan broeden? Water, Land & Dijken heeft van de Provincie subsidie gekregen voor de aanleg van 15 nieuwe broedlocaties voor de visdief. Deze zullen gemaakt worden in bestaande plas-drassen binnen ons werkgebied.

Lees meer hierover op de vrijwilligers pagina: Aan de slag

Frank de Wit, een reactie op actualiteiten

De waarde van ondernemerschap

Als kleine jongen bij mijn ouders op de boerderij wilde ik altijd boer worden. Ondanks allerlei andere activiteiten tussendoor is me dat, verbazingwekkend genoeg, gelukt.

Toch lijkt het dat de wereld nu in brand staat. Corona, protesten, klimaatsverandering, polarisatie van de maatschappij. Menigeen van ons zal zich de afgelopen tijd afgevraagd hebben, waarom ben ik nog boer? Voor mij heeft, naast de liefde voor koeien en bewondering voor alles in de natuur, het ondernemerschap een grote waarde.

Waar een werknemer waarde hecht aan zekerheid, duidelijkheid en vrije tijd, is een ondernemer altijd op zoek naar keuzevrijheid, perspectief en een verdienmodel.

In het afgelopen half jaar ben ik erachter gekomen dat daar weleens de spanning ontstaat tussen de politiek en de boeren.

De protesten gaan niet over een mol depositie of een paar gram ruw eiwit in het voer. Wij voelen ons belemmerd in onze keuzevrijheid, missen het perspectief en zien ons verdienmodel nog verder smelten. Terwijl de politici proberen ons zekerheid, duidelijkheid en minder werk te geven.  Resultaat is onbegrip en irritatie.

Als agrarisch natuurverenging stellen we dat agrarisch ondernemerschap juist als basis voor ons beleid. Als leden doen we al jarenlang aan agrarisch natuurbeheer.  Op vrijwillige basis, met vrijwilligers en met keuze uit verschillende pakketten, een perspectief voor 6 jaar en een vergoeding waar je wat voor kan doen. Allemaal ingrediënten, die een ondernemer van waarde vind.  En het is succesvol. Aan 5800 hectare voegen wij een maatschappelijke waarde toe, namelijk natuur.  Ondanks dat in de media soms uitvergroot wordt dat het slecht gaat met de natuur, de weidevogel en het de maatschappij veel geld kost, ben ik trots op wat we doen. De gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen wordt toch ook niet afgeschaft omdat blijkt dat 51 % van de jongeren obesitas heeft?

Teruggang moet juist een stimulans zijn om nog meer inspanning en creativiteit in te zetten, om te bereiken wat we willen. En daar zijn we als Water Land en Dijken druk mee.

Ondanks dat ambtenaren en politici graag voor ons de keuze willen maken, hun perspectief vaak maar vier jaar is (een coalitieperiode) en ze werken met een begroting, brengen wij de waarde van onze inzet en ondernemerschap in bij de gesprekken. Je niet afzetten en reageren op negatieve berichtgeving, maar je eigen verhaal blijven vertellen en onderbouwen.

Voor de biodiversiteit willen we, door iedereen een passende keuze te geven, een perspectief op maatschappelijke waardering en een stevig verdienmodel.

Voor het gebied in Waterland werken we aan een visie die perspectief moet geven en bestaansrecht voor de ondernemers, in samenspraak met de andere belangen in het gebied.

Voor de NNN pilot, voor de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland in Noord Holland, leek er een koffer met keuze, perspectief en een verdienmodel, maar daar zitten nu vervelende kinken in de kabel. Hier zal nog veel moeten gebeuren om onze waarde als ondernemers goed gerealiseerd te krijgen.

Voor stikstof is het u wel duidelijk dat hier het stuk keuzevrijheid, perspectief en verdienmodel ver te zoeken is. Logisch dat dit op veel verzet leidt. Ik maak me wel oprecht zorgen waar dit toe gaat leiden. Voor de natuurwaarden is het resultaat, zoals het er nu voor staat, dat het kind (de boer) met het badwater wordt weggegooid. Hier is een taak voor ons als vereniging om de waarde van het ondernemerschap, op natuurwaarde, van onze leden, juist in die gebieden, te behouden en hun perspectief te bieden met een goed verdienmodel.

Al met al is onze vereniging druk en enthousiast bezig om via uw ondernemerschap plattelandsnatuur te ontwikkelen die voor u en de maatschappij van waarde is.

Tot slot wens ik u gezondheid en geniet elke morgen van wat de natuur ons brengt.

Frank de Wit