Wil je ook boerenzwaluwen op jouw bedrijf?

Vrijwilliger Ab spotte, afgelopen 30 maart, de eerste boerenzwaluw van dit jaar bij Uitdam. In de loop van april zul je steeds grotere groepen zwaluwen zien. Vanaf half mei tot augustus nestelen ze en brengen tot drie legsels van 3 tot 6 eieren groot. In de loop van september vertrekken ze weer naar Centraal-Afrika.

Als je bedenkt dat 1 zwaluw wel 50.000 muggen, vliegen en andere insecten eet, PER WEEK, dan begrijp je dat het een zeer nuttige en waardevolle ‘werknemer’ op de boerderij is. Vogels waar je zuinig op moet zijn.

Wil jij boerenzwaluwen op jouw bedrijf? Dit hebben zij nodig:

  • Vee en open water in de buurt.
  • Donkere schuur met invliegopening die vanaf maart tot september open is.
  • Nestmateriaal zoals los stro en klei uit slootkantjes of poeltjes.

Extra tips:

  • Zorg ervoor dat de vogels altijd naar binnen kunnen. Bijvoorbeeld door de staldeur of een raampje open te houden.
  • Gebruik géén insecticiden (hoeft ook niet want de zwaluwen zorgen voor de vliegenbestrijding)
  • Maak het dak, de balken en het plafond niet schoon gedurende de broedperiode

Zorg ervoor dat rovers als katten en eksters geen toegang hebben tot de stal.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Tanja Verbij, telefoon 06-25517727.

Startavond weidevogels afgelast

Zojuist heeft Water, Land & Dijken besloten de startavond, welke vanavond (donderdag 12 maart 2020) zou plaats vinden, af te lassen. Dit omdat de gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het Coronavirus groot zijn. Wij willen de gezondheid van onze bezoekers voorop stellen.
Omdat de startavond bedoeld is om met elkaar de opening van het nieuwe weidevogelseizoen te vieren, kiezen we er ook voor geen andere datum voor de startavond te prikken.
Excuses voor het ongemak. Wij wensen u een rijk weidevogelseizoen vol gezondheid