Ecologisch slootschonen, zo doe je dat

Tips en adviezen hoe het beste de sloten te schonen en de natuur daarbij te sparen.

Het is nu de tijd van het slootschonen. Door minder drastisch te schonen spaart u de natuur en bespaart u geld en tijd. Door op een ecologische manier te schonen wordt veel slootleven bespaart. 

Wat is ecologisch slootschonen?
Ecologisch slootschonen wil zeggen dat bij het schonen rekening wordt gehouden met de flora en fauna in de sloot. Door het juiste materiaal op de juiste werkwijze in te zetten krijgen slootdieren de kans om te vluchten. Een deel van de waterplanten mag in de sloot blijven staan en tijdens het schonen worden wortels zo min mogelijk beschadigd. Door het slootmateriaal niet in de talud maar op of over de insteek af te zetten is er minder uitspoeling van voedingsstoffen naar de sloot.

Het afschrapen van het talud en het drastisch schonen van de gehele sloot is vaak niet nodig en kan flinke impact hebben op het slootleven. Klik hier voor tips en adviezen voor het juiste slootbeheer

 

Succesvol weidevogeljaar door agrarisch natuurbeheer

De agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken (WLD) heeft in veel weidevogelgebieden mooie resultaten gehaald in 2019. De weidevogels hadden weinig last van roofdieren. Samen met goed beheer zorgde dat voor veel ‘vliegvlugge’ jonge weidevogels.

Foto is van Wessel du Mosch: grutto’s

Lees hier het gehele persbericht over de weidevogelresultaten van 2019

Onze voorzitter spreekt in bij de commissie vergadering

Vanmiddag heeft Water, Land & Dijken voorzitter Sjaak Hoogendoorn ingesproken bij de Provinciale Staten commissie vergadering in Haarlem over de stikstof problematiek. Hij heeft een statement gemaakt, en een uitgestoken hand aangeboden om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor het stikstof probleem, die met elkaar gedragen moet worden. Wij hopen ten zeerste dat de Statenleden de woorden, boodschap en aanbod ter harte zullen nemen en omzetten in hernieuwd overleg en aanpak met elkaar.

Klik hier voor de gehele tekst in .pdf formaat

 

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 6. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.
Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden.

De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten, zie hier de toelichting.
Elke nieuwsbrief lichten we een soort toe.

Vandaag is dat: Duizendblad
Lees meer….