Excursie Innovatie Programma Veen

Donderdag 26 september 13.00 uur excursie voor WLD leden

Nieuwsgierig naar hoe het staat met de proefvelden natte teelten en de proefpercelen drukdrains in Assendelft, aangelegd als experiment rond bodemdaling?

Op een proeflocatie bij Nauerna doet een melkveehouder ervaring op met veeteelt in natte omstandigheden, gebruik makend van grondwatermanagement op maat. In een waterrijk proefveld wordt in diverse teeltvakken met de productie van natte gewassen geëxperimenteerd.

Water, Land & Dijken organiseert voor haar leden een excursie op donderdag 26 september 13u naar deze proefvelden van het Innovatieprogramma Veen. Door deze excursie krijgt u een inkijkje in de ervaringen tot nu toe en wat er allemaal bij deze innovatieve vormen van landbouw komt kijken.

Programma:

13.00 uur – Parkeren bij het Wapen van Assendelft, dan kunnen we met een paar auto’s naar het parkeerplaatsje aan de provinciale weg N246

13.30 uur – Natte teelt proefvelden

14.30 uur – Drukdrains proefvelden bij Elmer Kramer

15.30 uur frisje/biertje met bitterbal/kaas in Wapen van Assendelft

U kunt zich opgeven bij Winnie van der Kroon via e-mail: secretariaat@waterlandendijken.nl, met uw naam en telefoonnummer.

 Graag opgeven voor dinsdag 24 september a.s. en met hoeveel personen u komt.

Meer informatie? U kunt uw vraag mailen naar secretariaat@waterlandendijken.nl t.a.v. Martine Bijman.

Challenge Natuurinclusieve Landbouw

Startups en innovatieve agrarische ondernemers voor de Challenge Natuurinclusieve Landbouw gezocht!

Provincie Noord-Holland zoekt startups, innovatieve MKB-bedrijven en boerenbedrijven met innovaties in natuurinclusieve landbouw voor het GO!-NH Accelerator programma!

Meer weten of aanmelden?
Klik hier voor flyer, bezoek de website van GO!-NH of registreer je voor informatiebijeenkomst van 5 september! Ook staat André Knol van Innomics klaar om al je vragen te beantwoorden: a.knol@innomics.nl

Lees hier meer…

Boeren tellen mee

Vlinders in agrarisch gebied

In Waterland-Oost zijn 4 boeren gestart met het monitoren van nachtvlinders op hun eigen bedrijf via de pilot BIMAG: Boeren Insecten Meetnet Agrarisch Gebied. Deze pilot is een samenwerking tussen BoerenNatuur, LTO Noord en de Vlinderstichting. In totaal doen 20 boeren in Nederland mee.
Uit de studie van Kleijn et al. (2018) bleek dat er in Nederland vrijwel geen informatie is over trends van insecten in het agrarisch gebied. Samen met LNV is er de keuze gemaakt om in eerste instantie aan de slag te gaan met het meten van de ontwikkeling van dag- en nachtvlinderpopulaties in agrarische gebieden, omdat van vlinders meetnetten bestaan waarbij aangehaakt kan worden. (Nacht)vlinders zijn een goede indicator voor de biodiversiteit in een gebied. De intentie is om de tellingen meerdere jaren voort te zetten.

Samen met de Vlinderstichting zijn er per deelnemer 3 vlinderemmers/nachtvallen uitgedeeld. Hierin worden de vlinders gevangen die worden aangetrokken door led licht. 1x per week worden de emmers in de avond op een vaste plek gezet. De volgende ochtend wordt van elke vlinder in de emmer een foto gemaakt. De foto’s worden naar de Vlinderstichting wordt gestuurd zodat ze op naam kunnen worden gebracht. Er is een app in ontwikkeling die de vlinders direct herkend.
Bij 3 deelnemers worden ook de dagvlinders wekelijks geteld op een vaste route op het bedrijf. Dit vergt wel enige kennis van dagvlinders én een scherpe blik. Tijdens het uitzetten van de route kwamen we op 2 bedrijven de Argusvlinder tegen. Volgens Jurriën van de Vlinderstichting gaat deze vlinder hard in aantal achteruit en is het best bijzonder dat we ze hier nog zien. Eén van de locaties is op het bedrijf van Jarno van Elten, boer in Broek in Waterland. Hij zij na afloop van de instructie: “ik ben blij dat ik mee doe met dit project”.
Meer info vind je https://www.vlinderstichting.nl/wat-wij-doen/meetnetten/landelijk-meetnet-nachtvlinders/agrarisch-meetnet-insecten/
Of https://www.boerennatuur.nl/actueel/boeren-meten-zelf-dag-en-nachtvlinders-met-het-bimag-project/

Heb je interesse om in 2020 ook zelf de vlinders op je bedrijf te monitoren of heb je andere vragen over deze pilot, neem dan contact op met t.verbij@waterlandendijken.nl

Acht deelnemers van WLD doen ook mee met een ander project in samenwerking met EIS, kenniscentrum voor insecten. Hierbij worden  met behulp van een camera en slimme software alle insecten automatisch geteld en gedetermineerd. Zo kan op een eenvoudige manier veel informatie worden verzameld. Via het 4G netwerk  worden deze gegevens verzonden naar de onderzoekers. Alle boeren die de vlinders tellen hebben ook een insectencameraval op hun erf. Het is heel bijzonder dat beide meetsystemen naast elkaar staan zodat we de resultaten ook kunnen vergelijken. Meer informatie vind je hier.
https://www.eis-nederland.nl/beheer/artikelen/id/1487/automatisch-insecten-herkennen-en-tellen


Insecten camera-val en vlinder-emmer


Goudvenstertje