Kringlooppakket

Hierbij de flyer, die gemaakt is over de pilot kringlooppakket, die in 2017/2018 is uitgevoerd door 9 organisaties, waaronder Water, Land & Dijken.

Flyer kringlooppakket

Rapport over de pilot kringlooppakket

Er is veel bereikt en veel geleerd, en de ervaringen uit de pilot worden nu ook meegenomen in de GLB pilot ‘Veenweide’ die van start is gegaan.

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 1. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.
Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden.

De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten, zie hier de toelichting.
Elke nieuwsbrief lichten we een soort toe.

Vandaag is dat: Madeliefje
Lees meer….

 

Groen Goud herstel voor NH

Groen Goud Naar een Deltaplan Biodiversiteit voor Noord-Holland

Vijftien Noord-Hollandse organisaties (terreinbeheerders, overige natuur- en milieuorganisaties, landbouworganisaties, onderwijsinstellingen en financiële instellingen) hebben de handen ineengeslagen om een provinciale invulling te geven aan het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Lees meer…

Groen Goud Naar een Deltaplan biodiversiteitsherstel voor Noord-Holland