Masterclass ‘Water voor weidevogels’ woensdag 10 april a.s.

Masterclass ‘Water voor weidevogels’

Alleen voor leden: de masterclass zal plaatsvinden op woensdag 10 april in Oterleek. Deelname is gratis en de inloop is vanaf 9:30 uur. Het programma start op 10:00 uur. De masterclass zal rond 13:00 uur duren. Opgeven is verplicht en kan bij Winnie van der Kroon, via secretariaat@waterlandendijken.nl. Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen.

Tijdens de masterclass ‘Water voor weidevogels’ komt u alles te weten over het reilen en zeilen van de greppelplasdras. Ervaringsdeskundige Willem Overweg verteld over onder andere het functioneren, het nut en zijn ervaringen van de greppelplasdras. Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan de opbrengstenderving en gevolgen voor het perceel. Bovendien zal Willem u meenemen om een kijkje te nemen bij een greppelplasdras in de Oterlekerpolder, waar ieder jaar een zeer hoge broeddichtheid wordt behaald. Tijdens deze masterclass kunt u de eerste broedende kieviten, grutto’s en mogelijk ook tureluurs op het nest waarnemen.

Veel nieuwe plasdrassen bij onze boeren

Mooi artikel over onze boeren die door delen van een weiland onder water te zetten, zorgen voor voedsel en veiligheid voor de weidevogels, in het Noord-Hollands Dagblad van 19 februari.

Akoestische wildverdrijver

LAATSTE KANS:  Bestel de Gratis akoestische wildverdijver

De akoestische wildverdrijver is ontwikkeld in Duitsland voor het redden van o.a. jonge reeën en hazen. Het gebruik ervan heeft  geleid tot 60 a 70% minder maaislachtoffers.

Gebleken is dat ook weidevogels en eenden gered kunnen worden door het gebruik van het apparaatje. Water, Land & Dijken heeft er in 2018 15 besteld en uitgedeeld.

De resultaten zijn positief. Boeren en loonwerkers geven aan dat ze zien dat vogels inderdaad wegvliegen naar andere percelen  als de wildverdrijver wordt gebruikt.

Hoe werkt het?

Het is een klein apparaatje dat eenvoudig op de voorkant van de trekker is gemonteerd en kan via een kabel op een elektriciteitsaansluiting van 12 volt in de cabine worden aangesloten.

De hoge toon die de akoestische wildredder produceert is van ver te horen en zorgt ervoor dat dieren op de vlucht slaan. Het geluid bereikt minimaal 25 meter.

Vliegvlugge pullen en broedende eenden kunnen  gered worden door het gebruik van de wildverdrijver.

Helaas worden jonge pullen niet beschermd, die lopen niet weg maar drukken zich. Ze zijn een makkelijk slachtoffer voor de maaier. Oplettendheid blijft dus belangrijk.

Combinatie van maatregelen zorgt voor succes

De wildverdrijver is één middel. Er is echter meer nodig. Van binnen naar buiten maaien, bijvoorbeeld. Het perceel voor het maaien goed inspecteren of het plaatsten van vlaggen.

Een palet aan maatregelen zorgt voor minder slachtoffers en een positief effect op de weidevogelstand.

Gratis Wildverdrijver

Ben je enthousiast geworden en wil je ook graag een wildverdrijver gebruiken tijdens het maaien?

Water, Land & Dijken stelt voor het nieuwe seizoen de wildverdrijver gratis ter beschikking aan onze leden.

Meldt u hiervoor uiterlijk 20 februari aan bij Tanja Verbij  T.verbij@waterlandendijken.nl ook voor meer informatie kunt u bij haar terecht.

U kunt ook contact opnemen met je veldcoördinator.