Sjaak wint Gouden Mispel

Gouden Mispel voor Sjaak

Gefeliciteerd

Onze voorzitter Sjaak Hoogendoorn heeft gistermiddag uit handen van Jaap Dirkmaat, directeur van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap de Gouden Mispel ontvangen voor zijn onnavolgbare inzet om landbouw en natuur samen op te laten gaan. Sjaak was voorgedragen door de gemeente Waterland. Van harte gefeliciteerd Sjaak!!!!

Klimaatbeleid Nederland

Jaap Dirkmaat gooide met zijn presentatie, vooraf aan de uitreiking, eerst de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok en liet zien dat als Nederland, in z’n eentje klimaatneutraal zou gaan, het hele Nederlandse cultuurlandschap niet meer zou kunnen bestaan. Aan vijf organisaties/personen is een Gouden Mispel 2018 uitgereikt, waaronder nog een agrarisch ondernemer. Zo blijkt dat rendabel agrarsich ondernemen in samenhang met natuur de nieuwe koers is en wordt.

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

De Gouden Mispel wordt uitgereikt door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, aan personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap.

Zoektocht naar oplossingen

Sjaak heeft de Gouden Mispel gekregen vanwege zijn zoektocht naar oplossingen voor de dilemma’s in het veengebied van Laag-Holland, laverend tussen belangen en toch het hoofd biedend aan het schijnbaar onafwendbare wegzinken van dit prachtige landschap door niet tegen het water te vechten, maar met het water een uitweg te zoeken.

IPV op TV

Innovatieprogramma Veen op TV

Op zondag 9 december om 09.55 uur is het Innovatie Programma Veen (IPV) onderwerp in het programma van RTL 7, Ondernemend Nederland. Het IPV is een programma waarin Water, Land & Dijken en Landschap Noord-Holland de bodemdaling in het veenweidegebied tegen gaan. Binnen het programma experimenteren we met peilgestuurde drainage en gewassen geschikt voor natte teelt zoals lisdodde met de bedoeling om nieuwe soorten van bedrijfsvoering in de landbouw te testen. De provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ondersteunen het programma. Er is samenwerking met de gemeente Zaanstad, de Wageningen University en Research en B-Ware (water en wetlands onderzoekscentrum).

Meer uitzendingen: Maandag 10 december, ca 13:00, RTL Z
Dinsdag 11 december, ca 10:30, RTL Z
Zaterdag 15 december, ca 13:00, RTL 7

en zie http://www.innovatieprogrammaveen.nl/nieuws/

Protest en hoe nu verder

Richtinggevende uitspraken bodemdaling: protest en hoe nu verder?

Krachtig signaal vanuit de sector

Het kan jullie bijna niet ontgaan zijn dat op dinsdag 3 december, de richtinggevende uitspraken betreft bodemdaling, besproken werden in de Provinciale Staten. Veel boeren met meer dan 50 trekkers hebben een krachtig signaal afgegeven welke gevolgen het voorgenomen beleid voor hun bedrijven en voor het landschap heeft. Tijdens de vergadering is dit signaal kracht bijgezet door goede inspraakreacties vanuit boeren en agrarische organisaties waaronder Water, Land & Dijken (WLD).

”Praat niet over ons, maar met ons”

Water, Land & Dijken had eerder al een gezamenlijk brief met LTO Noord Holland verstuurd naar Gedeputeerde Staten en hierin onze onvrede geuit over de inhoud en over het proces van de notitie bodemdaling. De sector is namelijk niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het voorgenomen beleid. Tijdens de druk bezochte informatieavond in Hotel De Rijper Eilanden van 28 november j.l.
hebben we ons standpunt toegelicht in aanwezigheid van Gedeputeerde Loggen. Een mooie discussie volgde met als krachtige conclusie richting Loggen: ”Praat niet over ons, maar met ons.”

Provinciale Statencommissie

Tijdens de vergadering van de Provinciale Statencommissie werd duidelijk dat er grote waardering is voor het huidige landschap wat vooral door boeren wordt vormgegeven. Dit landschap mogen we niet zomaar opgeven ook al zal het in de toekomst gaan veranderen.
Volmondig werd er uitgesproken dat er vanaf nu met de agrarische organisaties gesproken moet worden over de aanpak van bodemdaling en CO2. Verder moet er nog veel onderzocht worden en zijn er pilots nodig. Dit werd door alle statenleden onderschreven.

Gedeputeerde Loggen

Gedeputeerde Loggen hield alle opties open in plaats van de eenzijdige focus op de natte teelten die in de notitie zat. Verder gaf hij aan dat hij graag maatwerk in de verschillende gebieden ziet. Met deze uitspraken haalde hij voorzichtig de angel uit het voorstel.

Geslaagde reactie

De sector heeft zich optimaal gepresenteerd de afgelopen week. Met een natuurlijke samenwerking tussen de collectieven en LTO Noord Holland. Daardoor een breedgedragen en duidelijk reactie op de inhoud en een indrukwekkend ‘slotstuk’ bij het provinciehuis met goede insprekers en een goed georganiseerde trekkeractie.

Veel media aandacht

Aan media aandacht geen gebrek die bijna voornamelijk positief gericht was op de landbouwsector. In één van de commentaren werden de veenweideboeren de ”Schatbewaarders van een iconisch landschap” genoemd. Een waarheid als een koe!

Hoe nu verder

De verwachting is dat de provincie ons binnenkort gaat uitnodigen om te praten. De komende weken zal het bestuur van WLD zich beraden hoe wij ons hierin verder zullen opstellen. Daarbij zullen we ook weer samenwerken met LTO en collectief Noord-Holland Zuid. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden we jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte.

Bedankt voor jullie grote betrokkenheid en jullie bijdrage in welke vorm dan ook.

Sjaak Hoogendoorn
voorzitter Water, Land & Dijken

Krachtige inspraak door voorzitter Sjaak Hoogendoorn bij Statencommissie Provincie NH

Maandagmiddag 3 dec. was de Statencommissie vergadering waar de notitie aanpak bodemdaling veenweidegebied Noord-Holland is besproken. Sjaak Hoogendoorn van WLD heeft hier middels inspraak de teleurstelling kenbaar gemaakt over de notitie en vooral de noodzaak om met elkaar om de tafel te gaan.

Er is veel sympathie voor de insprekers, betrokkenen en de actie van de boeren. Het is jammer dat sommige politieke partijen nog steeds het idee van 100% terugdringen van veendaling blijven omarmen. Wel staat men ervoor open om het overleg aan te gaan met alle spelers, in het bijzonder met de boeren. Er is veel steun voor verder gedegen onderzoek naar natte teelten, en vooral ook steun voor het huidige landschap dat niet zomaar opgegeven mag worden. De gedeputeerde houdt alle opties open. Er was in elk geval de unanieme uitspraak om het probleem van bodemdaling en CO2 uitstoot te beperken. Water, Land & Dijken zal nu hiervoor ideeën uitwerken en aandragen.