Drukbezochte bijeenkomst Koers provincie N-H tegengaan bodemdaling

Woensdagavond 28 november jl. was de bijeenkomst Koers provincie N-H tegengaan bodemdaling, georganiseerd door LTO Noord en de agrarische collectieven Water, Land & Dijken en Noord-Holland Zuid. Bijna driehonderd veenboeren waren aanwezig, en tevens gedeputeerde Cees Loggen en diverse Statenleden.
De avond begon met een inleiding van voorzitter LTO Noord Rona Uitentuis, gevolgd door een heldere uitleg van WLD voorzitter Sjaak Hoogendoorn over het Innovatie programma Veen. Dit is een meerjarig project waar onderzoek wordt gedaan naar natte teelten en natte veeteelt. Daarna was het woord aan gedeputeerde Cees Loggen en uitgebreid ruimte om vragen te stellen.

De provinciale notitie over de aanpak van de bodemdaling in het veenweidegebied is een valse start voor een constructief gemeenschappelijk vervolg. Dat werd duidelijk tijdens een drukbezochte ledenbijeenkomst van LTO Noord en de agrarische collectieven in De Rijp. ‘We staan hiermee bij de aftrap al met 2-0 achter.’

Volgens de landbouworganisaties neemt Gedeputeerde Staten in haar zogeheten ‘richtinggevende uitspraken’ een fout en ongefundeerd voorschot op toekomstig beleid om bodemdaling tegen te gaan. Vergaande vernatting van het gebied beschrijft de provincie daarin als optimale oplossing. De koe in de wei kan het beste worden vervangen door de teelt van natte gewassen als lisdodde en azolla.

‘En dat terwijl we nog druk bezig zijn met onderzoek naar de effecten van zulke ingrepen en nog onbekend is wat is potentie van zulke nieuwe gewassen,’ stelde Sjaak Hoogendoorn, die als voorzitter van Water, Land en Dijken nauw betrokken is bij het onderzoek.

Verantwoordelijk gedeputeerde Cees Loggen probeerde vergeefs de angel te halen uit kwestie, door te stellen dat het zo’n vaart niet hoeft te lopen. ‘We staan pas aan het begin van een langdurig proces, waarbij we gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Daar hebben we de landbouw ook bij nodig.’

De vraag bleef staan waarom er dan vooraf al een ‘duidelijk gekleurde’ notitie is opgesteld. ‘Moet die niet op voorhand van tafel? Vanavond blijkt in elk geval dat er onder de boeren geen draagvlak voor is.’

Zover zei Loggen niet kunnen gaan. ‘De notitie is geagendeerd. Volgens het democratisch proces komt die maandag 3 december aan de orde. Dan kan de politiek daar vervolgens haar licht over laten schijnen.’

Hoogendoorn vond dat de provinciebestuurder zich er daarmee te gemakkelijk van af maakte. ‘In eerder contact is gesproken over een uitgestoken hand, om de landbouw in dit proces mee te nemen. Het voelt echt meer als een uitgestoken been, waarmee de sector onderuit wordt gehaald.’

De soms felle en emotionele reacties vanuit de zaal illustreerden dat dit gevoel echt leeft onder veenweideboeren. ‘Het is zoveelste voorbeeld van de landbouw die de dupe wordt en moet wijken voor de hogere doelen waarvoor de overheid zich gesteld voelt.’

Een lokale boerenbestuurder reageerde door te stellen dat de statenleden nu aan zet zijn. ‘Er zitten er hier verscheidene in de zaal, die maandag afstand kunnen nemen van deze notitie. Op basis van de stemming hier in de zaal, kan ik me goed voorstellen dat dit gebeurt,’ luidde zijn verkapte oproep.

Bron: Nieuwe Oogst, Bert Hartman

 Maandag 3 december zullen LTO Noord en Water, Land & Dijken inspreken tijdens de Provinciale Staten commissie vergadering. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bijlagen:
–  LTO Noord-visie Bodemdaling in West Nederland
Brief van LTO Noord, Water, Land en Dijken en Noord-Holland Zuid aan Provinciale en Gedeputeerde Staten

 

 

Agrariër Dirk Osinga winnaar Gouden Grutto Pul trofee

Donderdagavond ontving Dirk Osinga van Zorgboerderij Noorderhoeve in Schoorl de ‘Gouden Grutto Pul’. De agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken reikt deze trofee jaarlijks uit aan een boerenbedrijf dat zich het meest onderscheidde in weidevogelbescherming.

”Blij verrast en ontzettend leuk dat op deze manier de inzet van onze groep waadering krijgt” zegt Dirk. ”We hebben vanaf het moment dat we de plas dras inrichtte steeds ieder jaar het aantal weidevogels bij ons zien groeien”. De twee vrijwilligers Janny Snijder en Ineke Ketelaar beamen dat: ”Ja en daar genieten we enorm van, alles voor de weidevogels.”

De jury prees Dirk Osinga als een zeer bevlogen natuurman die op zijn bedrijf op veel manieren aan weidevogelbescherming doet. Zo zet hij een deel van zijn weilanden gedeeltelijk onder water. Een echt ‘voedselwalhalla voor de weidevogels’ zegt Osinga daarover. Hij maait pas laat in het seizoen zodat jonge vogels op kunnen groeien in het hoge gras, en zorgt voor kruidenrijk grasland. Dit biedt de vogels voedsel en veiligheid.  “Het aantal weidevogels op het bedrijf van Dirk Osinga neemt toe sinds 2015. Hij legde een raster aan om vossen weg te houden bij de meest weidevogelrijke percelen. Ook dat droeg flink bij aan het succes,” zegt jurylid Theo de Wit. Naast Osinga was dit jaar ook de familie Jan en Kees Mul uit de Graftermeer genomineerd voor hun uitstekende weidevogelbeheer.