Een bijzonder lang weidevogelseizoen

Vooruitlopend op de Slotavond van het weidevogelseizoen a.s. 8 november in De Rijper Eilanden alvast een terugblik.

Het weidevogelseizoen van 2018 is al even ten einde. Er kan al voorzichtig geconcludeerd worden dat het een goed jaar is geweest voor de weidevogels in het werkgebied van Water, Land & Dijken. Zo’n 400 boeren hebben zich samen met 650 vrijwilligers op bijna 5.300 ha met hart en ziel ingezet voor de grutto en andere soorten.

Weersomstandigheden cruciaal voor weidevogels
De koude periode aan het begin van dit jaar leek een negatief effect te hebben op de weidevogels. De kieviten die al kuikens hadden moesten hard werken aan de overleving van hun kroost. Maar de goede weersomstandigheden daarna én de bereidheid van de boeren om een laagje water in greppels of op het land te zetten, zorgde voor voldoende voedsel voor de vogels. Tijdens het seizoen is ook nog 500 ha last minute beheer afgesloten: boeren stelden het maaien op het laatste moment uit om de weidevogels te kunnen laten schuilen in deze percelen.

Bepalen van het broedsucces
In een aantal polders hebben vrijwilligers van Water, land & Dijken de broedresultaten in kaart gebracht. Om een weidevogelpopulatie in stand te houden is een broedsucces van 50% noodzakelijk. In een deel van de getelde polders bleek het broedsucces (ver) boven de dit percentage te liggen. In enkele werd dit cijfers niet gehaald.

Grutto’s en tureluurs
Bij het bepalen van het broedsucces spelen veel factoren een rol. Veld coördinator Frans Parmentier van Water, Land & Dijken: ”In de Krommeniërwoudpolder en polder Krommeniedijk bleven de vogels langs hangen, andere gebieden waren snel leeg, zoals Westzanerveld. Hier verdwenen de grutto’s snel, waarschijnlijk door de komst van een vossengezin.”  Hij zag dat de tureluurs op veel plekken wel langer bleven rondhangen met hun kuikens. “De tureluur is een dankbare soort die het vrijwel altijd goed doet.”

Veel last van predatie

Ondanks de positieve indruk ondervinden sommige gebieden veel last van predatie. De agrarische natuurvereniging werkt samen met de Wildbeheereenheden intensief aan het tegengaan van de aanwezigheid van roofvijanden van weidevogels. Verruiming van regelgeving zou hierbij helpen, maar is een traject dat nog veel inspanning vergt.

Wilt u meer weten? Dan kunt u terecht bij Martine Bijman, m.bijman@waterlandendijken.nl