Start aanleg Natuurvriendelijke Oevers

Op 15 augustus 2018 zijn we gestart in de Zeevang met Fase 1 van de aanleg van natuurvriendelijke oevers vanuit POP3 subsidie. We doen dit met 2 doelen. Voor de boer stopt dit de afkalving van zijn percelen en door de aanplant van riet en liesgras creëren we meer biodiversiteit.

In Fase 1 gaan we ongeveer 12 km aanleggen in de polders Zeevang, Eilandspolder, Veenpolder, gebied Uitgeest en Waterland Oost.

Inmiddels is ook fase 2 (aanleg 2019) opgestart. Een aantal leden doet al mee, maar er is nog ruimte voor meer aanleg.

Wilt u meer weten? Bel of mail naar Els Wennekers, e.wennekers@waterlandendijken.nl, 0299-437463.

Dit project is mogelijk gemaakt door POP3 Kleurrijke linten voor betere waterkwaliteit, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Speciaal voor leden

IPV Excursie speciaal voor leden van Water, Land & Dijken, vrijdagmiddag 7 september

Water, Land & Dijken werkt samen met Landschap Noord-Holland aan het Innovatieprogramma Veen (IPV), Het doel van het IPV is het terugdringen van bodemdaling met 90%. Dit door middel van rendabele landbouw.

Excursie naar de proeflocatie

Speciaal voor onze leden organiseren wij op vrijdag 7 september a.s. een excursie naar de IPV proefpercelen op het bedrijf van Elmer Kramer in Assendelft. In deze percelen zijn drukdrains aangelegd. Met deze drukdrains kan de grondwaterstand, onafhankelijk van het slootwaterpeil, actief gestuurd worden. Meer over dit project kunt u vinden op de website van het Innovatieprogramma Veen.

Wilt u deelenemen aan deze excursie? Opgeven is verplicht, graag via secretariaat@waterlandendijken.nl
Er is een beperkt aantal plaaten beschikbaar.

Programma
De excursie vindt plaats op vrijdag 7 september van 13.00 tot 16.30 uur. Het pogramma is als volgt:
13.00 – 14.00 uur ontvangst met koffie/thee en broodjes in het Wapen van Assendelft, Dorpsstraat 533.
14.00 – 15.30 uur veldbezoek aan proeflocatie
15.30 – 16.30 uur napraten

Meer informatie?
Meer weten of vragen neem contact op met Martine Bijman, m.bijman@waterlandendijken.nl of 0299-437463.

INNOVATIEPROGRAMMA VEEN wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Gebiedscommissie Laag-Holland.