Boeren in Beeld

Het verhaal achter de boer

ANLb

Agr. natuur- en landschapsbeheer 2016-2021

Meldingen

Alle meldingsformulieren vindt u hier

Actueel

Landbouwsector wil economie en ecologie in Metropoolregio Amsterdam versterken

Historische en moderne steden en dorpen, uitgestrekte weilanden met grutto’s en moderne akkerbouw, dit alles is dicht...

NH Nieuws was mee met drone vlucht

Het mooie is dat je met de drone in lang gras toch heel goed nesten kunt vinden, zelf nesten vinden is dan moeilijk. En heel...

Foto- en filmwedstrijd

Doe mee met de foto-film wedstrijd 'Samen sterk in plattelandsnatuur' Maak je mooiste foto of je sterkste korte filmpje waarin je samenwerking voor plattelandsnatuur laat zien. Laat de passie er vanaf spatten. Stuur je beste foto of filmpje op en maak kans op een prijs.

Boeren zorgen voor het landschap

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD) is een collectief van boeren, vrijwilligers en burgers die samen het landschap behouden en beheren. Het werkgebied ligt tussen de lijn Alkmaar-Hoorn en Zaandam-Amsterdam. De activiteiten op hoofdlijnen zijn gebiedsregie met betrekking op natuur- en landschapsbeheer, bevorderen plattelandsrecreatie en boerderijeducatie, innovatieve projecten, gebiedsprocessen.

Uitgangspunt daarbij is een rendabele landbouw als drager van het alom gewaardeerde cultuurlandschap. Water, Land & Dijken zet zich in voor behoud van de biodiversiteit, vergroting van de toegankelijkheid van het gebied, educatie en participatie van burgers. Dit vind je terug in de verschillende activiteiten en projecten.

Streekbewoners over veranderingen in het landschap

Boek “Boeren in Waterland”: leuk als geschenk of voor uzelf “Boeren in Waterland” is een echte aanrader. Vol interessante verhalen van mensen die hier hun hele leven hebben gewerkt of op een andere manier bij het gebied betrokken zijn. Het boek met veel prachtige foto's is te bestellen via onderstaande link.

Water, Land & Dijken op Facebook

Met de klas naar de boerderij

Het hele jaar door is er volop bedrijvigheid op de boerderij. Er valt ontzettend veel op een boerderij te leren, over duurzaamheid, dierenverzorging, natuurbeheer, het kringloopsysteem, de oorsprong van voedsel etc. etc. Een goede keuze dus om met de klas een educatief bezoek aan een boerderij te brengen. Meer info op www.klaszoektboerderij.nl voor basisscholen in Laag Holland en www.boerderijeducatie-amsterdam.nl voor de Amsterdamse scholen.