Boeren in Beeld

Het verhaal achter de boer

ANLb

Agr. natuur- en landschapsbeheer 2016-2021

Meldingen

Alle meldingsformulieren vindt u hier

Actueel

Informatiebijeenkomsten Landbouwportaal Noord-Holland

Klimaatverandering en bodemdaling hebben steeds grotere effecten op de agrarische bedrijfsvoering. De subsidieregeling Bodem...

Gouden Grutto Pul 2018

In november wordt de jaarlijkse Gouden Grutto Pul uitgereikt aan de boer die op een bijzonder goede manier heeft gezorgd...

Foto- en filmwedstrijd

Doe mee met de foto-film wedstrijd 'Samen sterk in plattelandsnatuur' Maak je mooiste foto of je sterkste korte filmpje waarin je samenwerking voor plattelandsnatuur laat zien. Laat de passie er vanaf spatten. Stuur je beste foto of filmpje op en maak kans op een prijs.

Boeren zorgen voor het landschap

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD) is een collectief van boeren, vrijwilligers en burgers die samen het landschap behouden en beheren. Het werkgebied ligt tussen de lijn Alkmaar-Hoorn en Zaandam-Amsterdam. De activiteiten op hoofdlijnen zijn gebiedsregie met betrekking op natuur- en landschapsbeheer, bevorderen plattelandsrecreatie en boerderijeducatie, innovatieve projecten, gebiedsprocessen.

Uitgangspunt daarbij is een rendabele landbouw als drager van het alom gewaardeerde cultuurlandschap. Water, Land & Dijken zet zich in voor behoud van de biodiversiteit, vergroting van de toegankelijkheid van het gebied, educatie en participatie van burgers. Dit vind je terug in de verschillende activiteiten en projecten.

.

.

Water, Land & Dijken op Facebook

Met de klas naar de boerderij

Het hele jaar door is er volop bedrijvigheid op de boerderij. Er valt ontzettend veel op een boerderij te leren, over duurzaamheid, dierenverzorging, natuurbeheer, het kringloopsysteem, de oorsprong van voedsel etc. etc. Een goede keuze dus om met de klas een educatief bezoek aan een boerderij te brengen. Meer info op www.klaszoektboerderij.nl voor basisscholen in Laag Holland en www.boerderijeducatie-amsterdam.nl voor de Amsterdamse scholen.